[error-SH-searchBar()]
  • Lindenlaan 28, Vinkel

Waar de huisarts en verloskundige elkaar vinden

Waar de huisarts en verloskundige elkaar vinden

Zo gaat dat in Vinkel

Het is donderdag. Het is leuk als ik op donderdag spreekuur heb.

Na mijn spreekuur in Berlicum ga ik naar Vinkel.  Eerst lunch met huisartsen en de andere disciplines. Ik vind het leuk om met elkaar te sparren en elkaar beter te leren kennen. Bijvoorbeeld; Hoe oud zijn je kinderen? Hebben jullie het druk? Of hoe is het met je?

Zo kreeg ik ook een gesprek met de psychologe uit de dorpspraktijk. We kwamen er achter dat we dezelfde passie hadden, namelijk het brein van de mens. Ik had meteen een cliënte in gedachte waarvoor de psychologe iets zou kunnen betekenen. Zo gaat dat in de dorpspraktijk in Vinkel. Doordat je elkaar spreekt en kent, weet je ook van elkaar waar je aandachtsgebied qua werk en passie zit.

Na de lunch heb ik tijd voor praktijkzaken. Ik heb een afspraak met Jos om te bespreken hoe we de samenwerking zien. De volgende vragen komen voorbij:

  • Hoe vindt Belle Vie het om spreekuur te doen in Vinkel?
  • Hoe melden cliënten zich aan bij de verloskundige?
  • Wat houdt preconceptie in?
  • Hoe kunnen we de samenwerking optimaliseren?

We besluiten om elk half jaar samen naar onze gezamenlijke cliënten te kijken. Om zo de cliënten centraal te zetten en ze vanuit beiden kanten optimale zorg te kunnen bieden. EN niet onbelangrijk te zien wie er, achter die mooie glimlach zit.

Na dit overleg begint mijn spreekuur. Er komen verschillende cliënten voorbij, de een voor een intake of reguliere controle ende ander voor de nacontrole. Over een cliënte die op het spreekuur komt maak ik me nog wat zorgen. Ik vraag aan haar over het goed als ik alvast contact op neem met de huisarts. Dat vind ze goed. Ik loop in de pauze naar de spreekkamer van Jos. We spreken samen over deze cliënte en Jos gaat contact opnemen met de cliënte. Zo gaat dat in Vinkel.

Met een tevreden en enthousiast gevoel ga ik weer terug naar huis.

 Judith Bekkers-Leijten
Verloskundige, Belle Vie Geboortezorg & Welzijn